StygbygelStapeskirurgiStapesmobiliseringOtosklerosHörselben: De tre små ben (ossicula tympani) i mellanörat som benämns hammaren, städet och stigbygeln.HörselbensprotesTinningbenMellanöra: Den del av örat som utgörs av trumhinnan, hörselbenen, örontrumpeten och trumhålan.Ovala fönstret, öraTrumhinnaHammare: Det största av hörselbenen, och det som är fäst vid trumhinnan. Dess klubbformade huvud är hopledat med städet.TympanoplastikStädet: Ett av mellanörats tre småben. Det överför ljudvibrationer från hammaren (malleus) till stigbygeln (stapes).Ledningshörselnedsättning: Hörselförlust till följd av störningar i den mekaniska överföringen eller förstärkningen av ljud in till öronsnäckan. Störningen är i ytter- eller mellanörat, dvs hörselgången, trumhinnan eller hörselbenen.Hörselgång: Förbindelsegång mellan ytterörat och innerörat. Den yttre hörselgången utgörs av en rörformad kanal mellan ytterörat och trumhinnan, den inre är en benkanal mellan tinningbenspyramidens spets och innerörat.Runda fönstret, öraPerilymfaHörselbensplastikFönsteroperation: Kirurgiskt ingrepp för att göra en öppning till öronlabyrinten vid t ex otoskleros. Syn. fenestration.Basilarmembran: Membranet som sträcker sig från öronsnäckans spirallamell (lamina spiralis ossea) till basilarkammen och som består av en inre och en yttre del. Den inre delen utgör stöd för Cortis organ.Ankylos: Orörlighet eller stelhet i en led.BenledningStapediusTympanometri: Objektiva undersökningar av mellanörats funktioner baserade på motstånd eller genomsläpplighet för ljudflöde.Hörseltester: Olika metoder för att mäta eller kontrollera hörseln, t ex audiometri eller tympanometri.SynostosEnterotabletter: Tabletter med överdrag av något ämne som fördröjer frisättandet av läkemedlet tills de lämnat magsäcken.TabletterNatriumOctopodiformesMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Hemocyanin: Kopparinnehållande, syretransporterande protein som finns i hemolymfan hos vissa ryggradslösa djur. Proteinet är färglöst i frånvaro av syre, men är blått i oxiderad form. Till skillnad från hemoglobin innehåller hemocyanin ingen hem-del, varför namnet egentligen är missvisande. ( 2004-10-05 Källa Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=201478)Na-K-ATPas