Spiroplasma är en genus av små, spiralformade, svavelvitgörande bakterier som saknar cellvägg och istället har ett flexibelt yttre membran. De är kända för att orsaka diverse växt- och djursjukdomar, inklusive citrusgreening hos citrusväxter och sura skelettmuskelsjukan hos fiskar. Spiroplasman är obligata intracellulära parasiter, vilket betyder att de måste infektera värdceller för att kunna överleva och reproduceras. De sprids ofta genom insektbett eller via pollen och frön.
"Spiroplasma citri" är en bakterieart som orsakar citrusgreening, en allvarlig sjukdom hos citrusväxter som kan leda till skördebortfall och död av växten. Bakterien tillhör släktet Spiroplasma och är en typisk zoonosis, det vill säga den kan infektera både insekter och växter. Den är rörlig genom att forma spiralformade eller snurrande filament istället för vanliga flageller.
'Vinca' är ett samlingsnamn för läkeväxter inom släktet *Catharanthus* som innehåller alkaloider med medicinsk betydelse, framför allt vinblastin och vinkristin. Dessa substanser används i behandlingen av olika sorters cancer, bland annat leukemi och hjärntumörer, genom att störa cellcykeln hos snabbt delande cancerceller.
Tenericutes är ett fylum (eller en högre taxonomisk rang) inom domänen Bacteria, som huvudsakligen består av parasitiska arter som saknar cellväggar. Det mest välkända släktet inom Tenericutes är Mycoplasma, vilka ofta orsakar respiratoriska eller urogenitala infektioner hos djur och människor.
Mycoplasmatales är en ordning inom klassen Mollicutes, som består av små, gram-positiva bakterier som saknar cellytiska cellväggar. Dessa bakterier är ofta parasiter eller opportunistiska patogener och förekommer vanligen i slemhinnor hos djur och människor. Mycoplasmatales innefattar ett antal familjer, bland annat Mycoplasmataceae, som inkluderar släktena Mycoplasma och Ureaplasma, vilka kan orsaka respiratoriska eller urogenitala infektioner hos människor.
En omfattande ordning (halvvingar; skinnbaggar) av insekter med stickande eller sugande mundelar. Den utgörs av fem underordningar: Heteroptera, Homoptera, Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha och Coleorrhyncha. De två förstnämnda räknas ibland som egna ordningar.
Mykoplasma är en typ av bakterie som saknar celldelare och därmed även en cellvägg, vilket gör dem resistenta mot många vanliga antibiotika som verkar genom att förstöra cellväggen. De är mycket små jämfört med andra bakterier och kan orsaka olika infektionssjukdomar hos människor, djur och växter. Exempel på sjukdomar orsakade av mykoplasma inkluderar lunginflammation, öroninfektioner och urinvägsinfektioner.
Plectrovirus är ett sjukvårdsrelaterat begrepp som refererar till ett specifikt virus från familjen *Retroviridae*, underfamiljen *Orthoretrovirinae* och släktet *Gammaretrovirus*. Plectrovirus kännetecknas av att ha två longitudinella, icke-genomkorsande, sammanlopna stavformade kapsider, vilket skiljer det från andra retrovirus. Det är dock möjligt att forskningen omfattar nya upptäckter och klassificeringar inom virologi, så det kan finnas nya informationer om Plectrovirus i framtiden.