Spirochaeta är ett släkte av spiralformade, gramnegativa bakterier som vanligtvis förekommer i sötvatten- och brackvattensmiljöer. Dessa bakterier är kända för sin långa, smala form och sin rörliga, snurrande rörelse, som orsakas av en unik flagell som sträcker sig över hela längden av deras yttre cellmembran. Spirochaeter är ofta svåra att kultivera i laboratoriemiljö och kan vara svåra att identifiera med traditionella bakteriologiska tekniker. Släktet innehåller ett fåtal arter, av vilka några har potential att orsaka sjukdomar hos människor och djur, till exempel Leptospira-arter som kan orsaka leptospiros eller Borrelia burgdorferi, orsaken till Lyme-borreliosen.
En del av Asien som omfattar Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.
Xylos är ett kolhydrat som är en pentos, en monosackarid med fem kolatomer, och består av en pentosestruktur som innehåller en hydroxylgrupp (-OH) i position 5 istället för en Aldehydgrupp (-CHO), vilket gör att det är en sockeralkohol (en polyol). Xylos förekommer naturligt i vissa vegetabiliska material, såsom trä, spannmål och frukt. Det används också kommersiellt inom livsmedelsindustrin som en sockerersättning och som en råvara för framställning av andra kemikalier.
Treponema är ett släkte av spiralformade, gramnegativa bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Bakteriesläktet innehåller flera arter som kan orsaka sjukdomar hos människor, däribland syfilis (Treponema pallidum) och skorbut (Treponema denticola). Dessa bakterier är ofta svåra att kultivera i laboratorium och kan därför vara utmanande att diagnostisera.