Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.
Alkaloider som ursprungligen isolerades från ergotsvampen (Claviceps purpurea). Till dessa hör föreningar som är strukturellt besläktade med ergolin och ergotamin. Många av ergotalkaloiderna verkar som alfa-adrenerga antagonister.
En grupp alkaloider som innehåller en bensylpyrrolgrupp som kommer från tryptofan.
Alkaloider från olika arter av Cinchona (kinaträd).