'Solanum melongena' är botaniskt namn på den vanliga äggplantan, som är en populär grönsak världen över. Ordet kommer från latin och grekiska språken. 'Solanum' refererar till potatissläktet och 'melongena' härstammar från det grekiska ordet för äggplantan, som liknas vid ett ägg i sin form. Äggplantan är känd för sitt köttiga fruktkapsel, som kan vara rött, svart, vitt eller lila beroende på sorten. Frukten används ofta i matlagning och är rik på näringsämnen som vitamin C, vitamin K och mineraler som mangan och magnesium.
'Solanum' är ett botaniskt släkte inom familjen potatisväxter (Solanaceae) som innehåller cirka 1 500 arter, däribland välkända grödor och prydnadsväxter som potatis (*S. tuberosum*), tomater (*S. lycopersicum*), äggplantor (*S. melongena*) och belladonna (*S. somniferum*). Många arter inom släktet innehåller alkaloider, som kan vara skadliga eller psykoaktiva, när de intas av människor eller djur.
Solanaceae, även känt som potatisfamiljen, är en familj av tvåhjärtbladiga växter som innehåller ett stort antal viktiga medicinska och näringsvärda arter, såsom potatis (*Solanum tuberosum*), tomater (*Solanum lycopersicum*), paprika (*Capsicum annuum*) och aubergine/äggplanta (*Solanum melongena*). Många av dessa växter innehåller alkaloider, som kan användas inom farmakologi för sin medicinska verkan. Exempel på detta är atropin från belladonna (*Atropa belladonna*) och scopolamin från druvhyssop (*Hyoscyamus niger*), vilka båda kan användas som muskelrelaxerande, smärtstillande och lugnande medel. Det är dock viktigt att notera att de flesta alkaloider också har en toxic verkan i högre doser och därför måste använd
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.
Alla aspekter av kroppstvätt med kroppen nedsänkt i badmediet, båda för den personliga hygienens skull och av medicinska skäl.
Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
"Hälsoinformation refererar till vetenskapligt underbyggda och opartiska kunskaper om hälsan, sjukdomar, preventiv åtgärder, behandlingsalternativ och livsstilsval som delas ut till allmänheten för att stödja individers möjlighet att ta informerade beslut om sin egen hälsa."
Ett växtsläkte (klematis) inom familjen Ranunculaceae. Växterna innehåller skopoletin och saponiner.
I den medicinska kontexten har "bamboo" ingen specifik eller etablerad definition. Ordet refererar vanligtvis till arter inom underfamiljen Bambusoideae, som är en del av gräsfamiljen (Poaceae). Dessa växter är kända för sina hårda, skarpkantade och trähärdiga stammar, men de har ingen direkt användning eller betydelse inom medicinen.
I medicinen refererar "Dahlia" till Dahlia-svinen, även känt som miniature gris eller vietnamesisk gris, som är en liten svinras som används inom forskning. Definitionen kan vara:
En växtart (blåbär) inom familjen Vaccinium med saftiga, välsmakande bär.
Rosaceae är en botanisk familj av blommande växter som inkluderar ett stort antal frukt- och prydnadsväxter, såsom äpplen, päronsvin, hallon, jordgubbar, rosor och törnen. Karaktäristiskt för Rosaceae är deras blommor, som ofta har en tydlig uppbyggnad med ett flertal kalkblad och flikiga kronblad, samt många ståndare och pistiller. Flera arter inom familjen producerar frukter som är av ekonomiskt intresse för mänsklig konsumtion.
Glykosidhaltiga färgämnen i blå, röda och lila blommor. De påträffas också som ämnesomsättningsprodukter i blod och urin.
Växters fortplantningsorgan.