Operationshandskar: Handskar av gummimaterial som används av kirurger och andra läkare, tandläkare och sjukvårdspersonal som skyddsbarriär mellan behandlande personal och patient.SkyddshandskarLatexallergi: Allergisk reaktion mot produkter som innehåller latex av naturligt gummi, som t ex gummihandskar, katedrar, slicklappar, ballonger och sportutrustning. Såväl T-cellsförmedlade (fördröjd överkänslighet) som IgE-förmedlade (omedelbar överkänslighet) allergiska reaktioner förekommer. Den fördröjda överkänslighetsreaktionen beror på exponering för antioxidanter i gummit. Den omedelbara överkänslighetsreaktionen framkallas av latexproteiner.Latex: Ett mjölkigt ämne som utsöndras via latexkanaler hos olika kautschukproducerande växter. Latex består av 25-35 % kautschuk, 60-75 % vatten, 2 % protein, 2 % harts, 1,5 % socker och ca 1 % aska. Gummi framställs genom att vattnet avlägsnas från latexen. Heveinproteiner (från släktet Hevea) är orsaken till latexallergi. Latexblandningar används som inerta bärare av antikroppar eller antigen i latexagglutinationstester.SkyddskläderGummi: En polymerisk elastomer med hög molekylvikt som erhålls ur mjölksaften (latex) från Hevea brasiliensis och andra träd och växter. Vid rumstemperatur kan ämnet sträckas till mer än sin dubbla längd och därefter snabbt återta sin ursprungliga längd och form. Syntetiskt gummi framställs ur olika kemiska ämnen, inklusive styren, akrylonitril, etylen, propylen och isopren.Utrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.NeoprenSjukdomsöverföring, patient-personalHandskador: Allmänna eller icke specificerade skador på handen.NålsticksskadorSkyddsmedelYrkesmässig exponeringOmvårdnad i operationssalarHand DisinfectionPolyvinylkloridUtrustningsförorening: Förekomst av smittämnen på instrument, proteser eller andra icke-levande föremål.Antiseptik: Förstörande av sjukdomsalstrande mikrober.Handdermatoser: Hudsjukdomar på handen.Elastomerer: En samlingsterm för alla material med egenskaper som hos naturliga eller syntetiska gummiarter, dvs att kunna sträckas under starkt sträckmotstånd och att snabbt dra ihop sig och till fullo återta sin ursprungliga form.SkyddsutrustningSurgical AttireMaterialprovning: Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.HandInfektionskontroll, dentalHårfärgämnen: Kosmetiska färgämnen som används för att färga håret permanent eller tillfälligt.Hårklippning och rakning: En yrkesgrupp som utför hårklippning, hårvård och rakning.Engångsutrustning: Apparater eller artiklar avsedda att användas en gång eller tillfälligt.FenylendiaminerFingerskador: Skador i allmänhet på fingrarna.2-propanol: En isomer av 1-propanol. Det är en färglös vätska med desinficerande egenskaper. Används vid framställning av aceton och dess derivat och som lösningsmedel. Används lokalt som antiseptiskt medel.InfektionskontrollSjukdomsöverföring, personal-patientSkönhetskulturKläderPuderTvålarPolyvinylerYrkessjukdomarStärkelseSiloxanerHälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.Möss, inavlade BALB CGenomtränglighet: Egenskap hos membranösa och andra strukturer att släppa igenom ljus, värme, gaser, vätskor, metabolitmolekyler och mineraljoner.Möss, inavlade C57BLLuftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.Lapptester: Hudtester där det reaktionsframkallande ämnet appliceras på en bit bomulls- eller gasväv som får sitta i 48-72 timmar. Det används för att fastställa eventuell kontaktöverkänslighetsreaktion.Dermatit, allergisk kontakt: Kontaktdermatit orsakad av överkänslighet för diverse ämnen. Dessa ämnen ger efterhand upphov till inflammatoriska reaktioner i huden hos dem som förvärvat överkänslighet till följd av tidigare exponering.BekämpningsmedelEye Protective Devices: Personlig skyddsutrustning i form av glasögon eller mask till skydd mot tryck, flygande föremål, glöd, vätskor eller skadlig strålning. Syn. skyddsglasögon.VibrationHudabsorption: Upptagning av ett ämne i huden.NitrilerUtrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.TidsfaktorerDesinfektion: Oskadliggörande av mikroorganismer genom upphettning, bruk av antiseptiska medel, antibakteriella preparat osv.Bakteriella vacciner: Suspensionspreparat framställda av försvagade eller avdödade bakterier för förebyggande eller behandling av bakteriella infektionssjukdomar.Hygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.Sterilisering