SenorSenskadorHälsena: Akillessena. Vadmuskelns sena till hälen.SentransfereringPatellar ligamentTendinopatiBristningRotatorkuffBiomechanical PhenomenaDraghållfasthet: Den maximala dragkraften ett material tål att utsättas för innan det brister.Ligament: Blanka, flexibla band av fibrig vävnad som förbinder skelettbenens ledändar. De är böjliga, starka och icke utdragbara.SenskideinflammationDysfunktion i bakre tibiasenaTenotomyMekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Fingerskador: Skador i allmänhet på fingrarna.SuturteknikerKnäskål: Den platta, trekantiga benformationen som sitter i knäts framdel.ViktbärandeLik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.Slemsäck: Syn. ledvätskesäck; synovialsäck.Kollagen: Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.Vidhäftningar: Processer varvid sårytor växer ihop.ElasticitetsmodulFibrillära kollagener: En grupp strukturellt besläktade kollagener som bildar de typiska kollagenfiberknippena som förekommer i bindvävnad.Fotled: Leden mellan foten och nedre delen av benet, bestående av facies articularis inferior och malleolaris tibiae, facies articularis malleolaris fibulae, malleolus medialis (inre fotknölen), malleolus lat eralis (yttre fotknölen) och trochlea tali (språngbenets övre ledyta).Ortopediska teknikerSårläkningSträckreflexBelastningsskador: Smärtsamma tillstånd orsakade av överbelastning av vissa delar av det muskuloskeletala systemet, ofta yrkesrelaterade. De kännetecknas av inflammation, värk och nedsatt funktion hos leder, ledband och nerver.Rörelseomfång i ledRekonstruktivkirurgiska teknikerTenodesSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.LedbandElasticitet: Ett materials egenskap att kunna återta sin ursprungliga form efter distortion.Bindväv: Vävnad som stödjer och förbinder andra vävnader. Den består av bindvävsceller, inbäddade i en stor mängd extracellulär grundmassa.Främre korsband: Ett kraftigt ledband i knät mellan lårbenets yttre ledyta och fördjupningen i främre delen av skenbenets eminentia intercondylaris.Ledkapsel: Den säck som omger en led. Den består av en yttre fibrös ledkapsel och en inre synovialhinna.Framben: Främre extremitet hos fyrfota djur.SkulderledTårIdrottsskador: Skador som uppkommer under utövande av idrott.Friktion: Ytmotstånd mellan två ytor som under kontakt rör sig i förhållande till varandra, vid gnidning, glidning, rullning eller flöde.SuturankareHälben: Det största av vristbenen (tarsalbenen). Det sitter i den lägre och bakre häldelen av foten.SvansHandledStygnKnäskador: Skador på knät eller knäleden.TummeArtroskopi: Endoskopiundersökning av en led.Fingerled