Republik i
Ett växtsläkte tillhörande familjen Fabaceae. Roten innehåller rotenoider (rotenon) och flavonoider.
Ett färgmedel bestående av en blandning av rosaniliner med antibakteriella egenskaper och verkan mot svamp och maskar.
En växtfamilj (kallaväxter) av ordningen Arales, underklassen Arecidae och klassen Liliopsida. Många av växterna innehåller oxalsyra och kalciumoxalat.
Ett syndrom kännetecknat av plötslig, ensidig ansiktsförlamning som tilltar under de följande 2-5 dagarna. Hornhinneskada kan uppstå i samband med försvagning av ögats ringmuskel och oförmåga att slut a ögat. Ofta föregås paresen av smärta bakom örat. Tillståndet kan bero på infektion med humant herpesvirus-1.
Växters fortplantningsorgan.
Den största av Stora Sundaöarna i Malaysiska ögruppen i Sydostasien. Borneo ligger öster om Sumatra och norr om Java. Ytan är ca 740.000 km2 och gör därmed ön till den tredje största i världen. Den st örre, sydostliga delen tillhör Indonesien, de övriga delarna Malaysia och Brunei. Folkmängden uppgår till ungefär 12.5 miljoner invånare.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
En klass artropoder, omfattande spindlar, fästingar, kvalster och skorpioner. Till skillnad från insekter saknar de känselspröt (antenner), vingar och sammansatta ögon. Deras kroppar är delade i två d elar (cephalothorax och abdomen), inte tre. Och istället för insekternas tre par ben har de fyra par.
En växtfamilj inom ordningen Ericales. De trädartade växterna finns främst i Sydamerika och på Madagaskar. Den ekonomiskt viktigaste arten är den i Brasilien växande Bertholletia excelsa (paranöt).
Höjd över havet.
Den västligaste provinsen i Kanada, gränsande till Stilla havet i väster och USA i söder. Ytan är 950 000 km2, och folkmängden 3,3 miljoner invånare. Victoria är huvudstad, och Vancouver den största s taden.
Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.
De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.
Material för tillverkning av avtryck, eller negativa avbildningar, av tänder och tandbågar. Till dessa hör olika typer av gips och cement, metalloxidpastor, silikonbaserade material eller elastomerer.
Sammansmältningen av en sädescell och ett ägg till en zygot.
En teknik för konstgjord fortplantning som innebär en direkt manipulering av äggceller och sädesceller för att åstadkomma befruktning in vitro.
Lösningar för munsköljning som har renande, bakteriedödande eller lindrande egenskaper.
En azofärg som används vid blodflödesmätningar enligt färguttunningsmetoden. Den är lättlöslig, starkt bunden till plasmaalbumin och försvinner mycket långsamt.
Organiserade tjänster för hjälp med upplysning i allehanda frågor genom utnyttjande av databaser och andra källor.
Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
Tjänster för upplysning och rådgivning om läkemedel och deras användning.
Arvsmassan hos växter.
Ett växtsläkte i familjen Gentianaceae. Växterna innehåller sekoiridoider (en grupp glukosider). I Sverige finns tre arter: baggsöta, klockgentiana och fjällgentiana. Av de torkade rötterna av t ex baggsöta (G. purpurea) framställs gentianarot.
En växtfamilj i ordningen Gentianales och klassen Magnoliopsida.
3,3',4',5,7-flavanpentol. Extrakt från Uncaria gambier, Acacia catechu och andra växter.
Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.