Preparat som orsakar sammandragning, vanligen vid lokal användning.
Experimentell forskning som inte är avsedd att komma forskningsobjekten till godo. Kliniska fas-1-studer och forskning på friska frivilliga är exempel på icke-terapeutisk forskning.
Polymera derivat av gallsyra som är estrar av något socker.
Aluminiumsulfatföreningar som används medicinskt som kärlsammandragande medel och som har många tillämpningar inom industrin. De har också utbredd användning vid olika inflammatoriska tillstånd inom v eterinärmedicin.
Ett växtsläkte av familjen Ebenaceae, ordningen Ebenales, underklass Dilleniidae och klassen Magnoliopsida. Plantorna har ätliga frukter (persimon).
Oorganiska föreningar med aluminium som en molekylbeståndsdel.
Olika sorters mat som framställts av någon del av djurkroppar som används för föda (t ex sylta, korv, lapskojs).
3,3',4',5,7-flavanpentol. Extrakt från Uncaria gambier, Acacia catechu och andra växter.