Infektion i ett operationssår.
Patologisk process, bestående av partiell eller fullständig bristning av skikten i ett opeationssår.
Kärlbindeväv som bildas på den läkande ytan på sår eller inflammerad vävnad. Vävnaden består av nya kapillärkärl och ett infiltrat av lymfoida celler, makrofager och plasmaceller.