En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.
Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.
Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.