Svårflyktiga kolväten som ingår i eller är derivat av hartssyror. De används bl a i eteriska oljor.
Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.
Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.
Föreställningar om förverkligande av önskningar på övernaturlig väg, t ex genom bruk av fetischer eller genom ritualer.
Växters fortplantningsorgan.
En allmän benämning på fiskar tillhörande familjen Percidae och ordningen Perciformes. Perca fluviatilis är vanlig abborre.
Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.
Sammansmältningen av en sädescell och ett ägg till en zygot.
Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.
En internationell överenskommelse inom World Medical Association (WMA) som ger riktlinjer för hur studier på människor får genomföras. Den antogs 1962 och reviderades vid den 18. medicinska världskongressen i Helsingfors 1964. Senare revisioner har gjorts 1975, 1983, 1989 och 1996.
Ett växtsläkte (lavendel) inom familjen Lamiaceae.
Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.
Torkade frön, barkbitar, rotdelar, stjälkar, knoppar, blad eller frukter av aromatiska växter, vilka används för smaksättning av mat.
Vitlök (Allium sativum) tillhör familjen Liliaceae och används som krydda och inom folkmedicin. Den innehåller allicin, den skarpa beståndsdel som anses kunna sänka kolesterolhalten i blodet och hämma proppbildning. Fall av vitlöksallergi och vitlöksutlöst astma har rapporterats.
Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.
En växtfamilj (katalpaväxter) av ordningen Scrophulariales och klassen Magnoliopsida. Familjens medlemmar kännetecknas av parvis motställda, sammansatta blad och klock- eller trattformade blommor med femflikigt blomfoder.
Planering av möblering och utsmyckning av inre arkitektoniska miljöer.
Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.
Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.
Ett växtsläkte i ordningen Geraniales, klassen Magnoliopsida.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Ett växtsläkte (nävor) inom familjen Geraniaceae. Geranium används även som benämning på Pelargonium (pelargoner), ett annat släkte i samma familj.
Familjen korgblommiga växter. Den kallas även Compositae.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.