Rickettsia prowazekiiTyfus, epidemisk lusburenRickettsiaRickettsiainfektionerRickettsia typhiRickettsia rickettsiiPhthirapteraPediculusRickettsia felisRickettsiavaccinerAdeninnukleotidtranslokaser: En klass rikligt förekommande mitokondrieproteiner som utgör en del av det inre mitokondriemembranet. De möjliggör utbyte av ADP och ATP mellan cytosol och mitokondrierna, och länkar därmed det subcellulära kompartmentet för ATP-produktion till ATP-förbrukningen. EC 2.7.7.-.Rickettsia conoriiTrioserRickettsiaceaeCitrat-(si)-syntas: Enzym som katalyserar det första steget i trikarbonsyracykeln (citronsyracykeln). Det katalyserar reaktionen mellan oxaloacetat och acetyl-CoA till citrat och koenzym A. EC 4.1.3.7.L-celler (Celllinje)Huvudlöss: Parasitinvasion på huden av arter av ordningen Phthiraptera, särskilt Pediculus humanus (familjen Pediculidae), som parasiterar i huvud- och könshår hos människa.SciuridaeKlippiga bergen-fläckfeber: Akut febersjukdom orsakad av Rickettsia rickettsii. Den överförs till människor genom bett av infekterade fästingar och förekommer endast i Nord- och Sydamerika. Typiska kännetecken är plötslig huvudvärk och frossa och feber som varar två till tre veckor. Omkring den fjärde dagen efter sjukdomsutbrottet uppträder vanligen hudutslag på extremiteter och bål.SkyttegravsfeberTyfus, endemisk loppburenBartonella quintana: En art gramnegativa bakterier med människan som värdorganism och den vanliga lusen, Pediculus humanus, som vektor. Skyttegravsfeber orsakas av denna bakterie.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Boutonneuse-feber: En febersjukdom i medelhavsområdet, Krim, Afrika och Indien som hänger samman med Rickettsia conorii-infektion.MoskvaEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.TyfoidfeberVäderFästingöverförd rickettsiosOrientia tsutsugamushi