Rickettsia conoriiBoutonneuse-feber: En febersjukdom i medelhavsområdet, Krim, Afrika och Indien som hänger samman med Rickettsia conorii-infektion.RickettsiaRickettsiainfektionerRickettsia rickettsiiRickettsia prowazekiiRhipicephalus sanguineusRickettsia typhiKlippiga bergen-fläckfeber: Akut febersjukdom orsakad av Rickettsia rickettsii. Den överförs till människor genom bett av infekterade fästingar och förekommer endast i Nord- och Sydamerika. Typiska kännetecken är plötslig huvudvärk och frossa och feber som varar två till tre veckor. Omkring den fjärde dagen efter sjukdomsutbrottet uppträder vanligen hudutslag på extremiteter och bål.Fästingburna sjukdomarTyfus, endemisk loppburenRickettsia felisFästingarTyfus, epidemisk lusburenCoxiella burnetii: En art av gramnegativa rickettsior som företrädesvis förekommer i värdcellens vakuoler. Den orsakar Q-feber.Vero-cellerBakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Bakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.Orientia tsutsugamushiSkandinavienEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Herpesviridae: En familj höljeförsedda, raka, dubbelsträngade DNA-virus, som infekterar en rad olika djurarter. Tll underfamiljer räknas, utifrån biologiska kännetecken, Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae och Gammaherpesvirinae.Cytomegalovirus: Ett släkte i familjen Herpesviridae, underfamiljen Betaherpesvirinae, som infekterar spottkörtlarna, levern, mjälten, lungorna, ögonen och andra organ, där de ger upphov till förstorade celler med kärninneslutningar. Cytomegalovirusinfektion uppträder också som en opportunistisk infektion i AIDS.Cytomegalovirusinfektioner: Infektion orsakad av Cytomegalovirus; den kännetecknas av förstorade celler med inneslutningar i cellkärnan. Nästan vilket organ som helst kan infekteras, men hos barn är infektion vanligast i spottkörtlarna och hos vuxna i lungorna.AllotransplantationBlodstamcellstransplantationStamcellstransplantationTransplantat-mot-värdsjukdom: Ett kliniskt tillstånd kännetecknat av anorexi, diarré, håravfall, leukopeni, trombocytopeni, dålig kroppsväxt, och möjlig död till följd av transplantat-mot-värdreaktion.Fästingöverförd rickettsios