Retinoblastoma Binding Protein 2 (RBP2) is a chromatin-modifying protein, also known as Ezh2, that regulates gene expression through histone methylation and plays a role in cell cycle regulation, differentiation, and tumor suppression. It is named for its ability to interact with the retinoblastoma protein (pRb).
Retinoblastoma Binding Protein 4 (RBP4) is a protein that binds to the retinoblastoma protein (pRb), which is a tumor suppressor protein. RBP4 plays a role in regulating gene transcription and cell cycle progression. It is primarily expressed in the liver and is involved in insulin resistance and glucose metabolism. However, RBP4 has also been found to be overexpressed in certain types of cancer, including retinoblastoma, where it may contribute to tumor growth and progression by inhibiting the tumor suppressor function of pRb.
Retinoblastoma-Binding Protein 7 (RBP7) is a protein that binds to the retinoblastoma protein (pRb), which is a tumor suppressor protein. RBP7 plays a role in regulating the cell cycle and has been implicated in the development of various types of cancer, including retinoblastoma, when its expression is dysregulated. It is also known as RB binding protein 7 paralogue A (RBBP7A) or KIAA0159.
Retinoblastomproteinet (Rb-proteinet) är ett tumörsuppressorprotein som spelar en viktig roll i cellcykeln och celldifferentieringen, särskilt i ögats retinalceller. Det produceras av RB1-genen och hjälper till att kontrollera celldelningen genom att binda till transkriptionsfaktorer som E2F och förhindra deras aktivitet. När Rb-proteinet är inaktiverat frigörs E2F, vilket leder till cellcykelprogression och eventuellt oreglerad celldelning och cancertillväxt. Mutationer i RB1-genen kan orsaka avsaknaden eller funktionsnedsättningen av Rb-proteinet, vilket kan leda till Retinoblastom, en typ av ögontumör som ofta drabbar barn under 5 års ålder.
Retinoblastoma-Binding Protein 1 (RBP1) refers to a protein that binds to the retinoblastoma protein (pRb), which is a tumor suppressor protein. The binding of RBP1 to pRb plays a role in regulating the cell cycle and preventing uncontrolled cell growth, which is characteristic of cancer. Mutations or alterations in the RBP1 gene can contribute to the development of retinoblastoma and other types of cancer.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.