Ett släkte av familjen lönnväxter, mest känd för träd med handflikiga blad.
Medelhavet, medelhavsöarna och de till Medelhavet gränsande länderna.
Ett växtsläkte inom ordningen Ephedrales och divisionen Gnetophyta. Arten E. sinica (E. sinensis) innehåller den enkla alkaloiden efedrin.
Ett släkte lövträd (bok) i familjen Fagaceae (bokväxter).
Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) i kloroplaster, klorofyllhaltiga celler som ombesörjer fotosyntes.