Pyromani: Tvångsmässigt behov att anlägga eld.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Hallucinationer: Subjektivt upplevda sinnesförnimmelser utan egentlig utlösande impuls, vilka dock av personen i fråga upplevs som verkliga. De kan vara av organiskt ursprung eller förknippade med psykiska störningar.Vanföreställningar: Falska föreställningar om sig själv eller personer eller föremål eller företeelser utanför sig själv, vilka består trots faktiska förhållanden och vilka av omgivningen inte betraktas som hållbara.BränderFlamskyddsmedel: Material som används i textilier, möbler, plastprodukter osv för att hindra att dessa brinner. De kan i många fall avges till omgivningen och orsaka allergier eller annan skada.MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.AtlantöarnaParaguayArgentina: Republik i södra Sydamerika, till ytan (2.767.000 km2) det näst största landet på kontinenten. Folkmängden uppgår till 35 miljoner, varav ca 12 miljoner bor i huvudstaden Buenos Aires. Officiellt språ k är spanska.InsektsbekämpningTriatomaWaste Disposal FacilitiesIndianer, sydamerikanska: Medlemmar av sydamerikanska etniska grupper med forntida ursprung i Asien.Ketol-syrareduktoisomeras: Ett enzym som katalyserar oxidation av (R)-2,3-dihydroxi-3-metylbutanoat till (S)-2-hydroxi-2-metyl-3-oxobutanoat i närvaro av NADP. Det medverkar i biosyntesen av valin, leucin, isoleucin, pentotenat och koenzym A. EC 1.1.1.86.Journalistik: Insamlande, bearbetande och spridning av nyheter och kommentarer och presentationer genom media som t ex broschyrer, nyhetsbrev, dagstidningar, tidskrifter, radio, film, TV och böcker. Ursprungligen avsågs nyhetsrapportering i tryckt form, särskilt i tidningar, men genom tillkomsten av radio och television har bruket av termen vidgats till att omfatta all kommunikation om aktuella händelser i tryckt eller elektronisk form.NavalmedicinMedicinsk journalistik: Insamlande, skrivande och redigering av nyhetsmaterial av biomedicinskt intresse för spridning i massmedia, inkl. dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV, huvudsakligen för en publik av hälso- och sjukvårdskonsumenter.TidningarNagelbitningTvångsbeteende: Behovet av att ständigt upprepa en handling utan egentlig mening. Det rör sig oftast om någon obetydlig och begränsad, närmast rituell handling, som dock inte är störande på ett patologiskt sätt. Som tvångshandlingar räknas bl a att tvinna håret, att ständigt kontrollera något, att inte vilja ta emot växelmynt, att rätta till tavlor osv.Hasardspel: Spelformer där utgången är slumpmässig och deltagandet oftast innebär ett risktagande i form av penninginsats.TelevisionNaglarFingersugning: Ett vanligt förekommande fenomen hos små barn. Syn. tumsugning.NagelsjukdomarSverigeMedicin i konstenMerkelceller: Modifierade epidermceller i stratum basale (överhudens bottenskikt). De finns främst i särskilt beröringskänsliga områden, som t ex fingertopparna. Merkelceller är nära förbundna med en knopp vid slutet av en afferent, myelinkapslad nervtråd. Merkelceller får inte förväxlas med Merkels korpuskel, som är en kombination av nervcell och epidermcell.NederländernaMerkelcellskarcinom: Ett karcinom som uppkommer i Merkels celler i epidermis basalskikt och som vanligtvis yttrar sig som en primär neuroendokrin hudcancer. Merkels celler är neuroektodermala känselceller med histologiskt påvisbara neurosekretoriska granuler. Merkelcellskarcinom förekommer vanligtvis i huden på huvud och hals, och företrädesvis hos äldre patienter.Frankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.RhodniusManodepressiv sjukdom: Svår, affektiv sjukdom med stora svängningar i sinnesstämningen mellan återkommande nedstämdhet eller upprymdhet och depressivitet.Mani, medel mot: Läkemedel för behandling av bipolär sjukdom eller mani i samband med andra affekttillstånd.BesatthetTvångssyndromCivilisation: Samhälle eller samhällsform som utvecklats genom mänsklig aktivitet.PolitikSupreme Court DecisionsJurister: Personer som har till yrke att tillhandahålla juridisk rådgivning samt bistå och företräda klienter i juridiska frågor.Forntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.Medeltidshistoria: Tiden från 500 till 1450 e. Kr.Akantusväxter: En växtfamilj inom ordningen Scrophulariales, underklass Asteridae, klass tvåhjärtbladiga växter. Den kännetecknas av enkla blad i motsatta par, cystoliter (förstorade celler som innehåller kristaller av kalciumkarbonat), och bilaterala och bisexuella blommor som vanligtvis sitter tätt tillsammas.HandSkatterFibrillassocierade kollagener: En grupp icke-fibrillära kollagener som samverkar med fibrillära kollagener. De innehåller korta trippelhelixdomäner, omväxlande med korta, icke vridna domäner, och de bildar inte kollagenfibriller.Duodenogastrisk refluxKollagen typ XII: Ett fiberkollagen som finns i många vävnader utsatta för stark dragspänning, som t ex senor och ledband. Det består av en trimer av tre identiska alfa1(XII)-kedjor.RöntgenfilmOleaBinjurehypofunktion: Tillstånd där utsöndringen av adrenalt steroidhormon understiger kroppens behov.Filmdosimetri: Bruk av en bärbar, personlig anordning (bricka) för mätning av strålningsexponering. Den består oftast av en metall-, plast- eller pappershållare, laddad med en eller fler bitar av röntgenfilm.Njurfunktion, nedsattVenös insufficiensFilm: Konsten, tekniken eller den affärsmässiga aspekten förknippad med produktion av film i underhållnings-, propaganda- eller undervisningssyfte.