Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.