Kirurgiskt anbringande av en protes som ersättning för del av underkäken.
Kirurgisk isättning av en protes som ersättning för delar av överkäken, underkäken och ansiktet. När endast delar av underkäken ersätts är det fråga om underkäksprotesimplantation.
Sexuell oförmåga hos mannen.
Proteser avsedda att delvis eller helt ersätta leder hos människor eller djur.
Konstgjord knäled.
Höftledsersättning.
En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.
Proteser för armar, ben eller delar av dessa.
Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.
Konstgjord ersättning för en eller flera tänder, del av en tand eller intilliggande strukturer, vilken kan bestå av allt från en tanddetalj till en komplett uppsättning. Tandprotesen kan ha både kosmetisk och funktionell betydelse. Det finns speciella termer för löständer och specifika typer av löständer.
Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.
Protes som stabiliseras och hålls på plats av en substruktur som implanterats under mjukvävnaden till protessätet och som har kontakt med käkbenet.
Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.
Kirurgisk isättning av en elektronisk apparat under huden, med elektroder kopplade till hörselnerven, för att skapa ljudåtergivning hos personer med sensorineural hörselnedsättning.
En protes, t ex hjärtklaff, bestående av biologiskt material, som för sin beständighet är beroende av mekanisk eller kemisk stabilisering snarare än vävnadsåterbildning.
Fullständigt eller partiellt utbyte av en led.
En protes för att ersätta delar av överkäken, underkäken och ansiktet, vilka saknas till följd av missbildning, sjukdom, skada eller kirurgiska ingrepp. Om protesen ersätter enbart delar av underkäken är den en underkäksprotes.
En apparat, som aktiveras elektroniskt eller med utandningsluft och som simulerar struphuvudfunktioner, så att personer med bortopererat struphuvud kan tala. Exempel på luftdrivna simulatorer är de konstgjorda struphuvudena av typen "Tokyo" och "Van Hunen". Bland elektroniska apparater finns Western Electrics elektrolarynx, Taits röstvibrator, Cooper-Rands elektrolarynx och Ticchioniröret.
Konstgjorda ögon av glas eller plastmaterial, så utformade att de utåt skall likna naturliga ögon.
Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.
Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.
Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.
Utebliven erektion till följd av minskat blodflöde till penis. Inblandade artärer kan vara aortaslutet, den hypogastriska, pudendus-, penis- och den kavernösa artären. Ektopisk dränering av svällkropparna via stora, ytliga dorsala vener eller onormalt stora kavernösa eller crurala vener kan ge upphov till venrelaterad impotens. Begreppet "venläckage" ses ofta i litteraturen, och avser det förhållande då otillräcklig blodmängd når svällkropparna.