Tilldömd skyldighet eller tilldelat uppdrag att sörja för vårnaden om ett barn.