Den hårda, fibrösa hinnan runt hjärnan och ryggmärgen.