Den hårda, fibrösa hinnan runt hjärnan och ryggmärgen.
De tre hinnor som täcker hjärnan och ryggmärgen. De är hårda hinnan, spindelvävshinnan och den mjuka hinnan.