Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Någon av de åtta framtänder (fyra i överkäken och fyra i underkäken), med skarp kant och enkel rot, som hos människa förekommer såväl som mjölktänder som permanenta.
Systematisk ordning av enheter inom något område i kategoriklasser, baserade på gemensamma särdrag, så som egenskaper, former, ämnestillhörighet osv.
En infraklass (pungdjur) bland däggdjuren, även kallad Metatheria, där ungarna föds på ett tidigt fosterstadium och fortsätter sin utveckling i en pung. Till skillnad från Eutheria (djur med moderkaka) har pungdjuren en ofullständig moderkaka.
En trådliknande struktur, bestående av ett skaft som skjuter upp till hudens yta från en rot som är mjukare än skaftet och är belägen i en hårsäck. Hår finns på de flesta kroppsytor.
Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.
Allätande rovdjur tillhörande familjen Ursidae. De har kraftiga kroppar med relativt korta ben, men de springer fort och är skickliga simmare och klättrare. Pälsen är tjock, ögon, öron och svans gansk a små. De kraftiga klorna kan inte dras in. I Amerika, Asien och Europa finns sammanlagt sju arter. I kallare klimatområden går björnen i vinteride.
Ett släkte svartsporiga basidiomycetsvampar (bläcksvampar) av familjen Coprinaceae och ordningen Agaricales. Några arter är ätliga. Syn. bläcksvamp.
Förhållandet mellan sjukhuspersonal och patienter. Hit hör även program utformade för bättre bemötande av patienter och besökare och att ge en god bild av sjukhuset.
Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.
Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.
Läran om levande organismers byggnad.
Djur som hålls i djurparker.
Den sexuella parningsakten hos djur. För människor används koitus (samlag). Syn. parning; kopulation