Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).
En färglös, något viskös vätska som används som skumdämpande eller vätmedel. Det används även som lösningsmedel i ytskyddspreparat, vaxer och oljor, och som råmaterial till mjukgörare.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Kemiska ämnen som tillsätts livsmedel eller mediciner för att förbättra smaken.
Ett kärlvidgande medel som inhaleras. Det tas också i förströelsesyfte, då det antas ha euforisk effekt och kunna verka som afrodisiakum.
De flyktiga delar av ämnen som uppfattas av luktsinnet.