Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.
Utvärdering av den fysiska, fysiologiska och mentala funktionsnivån i den äldre befolkningsgruppen.