Den gren av medicinen som berör äldre människors fysiologi och patologi, inklusive kliniska problem förknippade med åldrande och senilitet.
Den sektor inom tandvården som är inriktad på tandsjukdomar och tandvård hos äldre.
Vård av äldre patienter, i hemmet, på sjukhus eller i olika typer av vårdinrättningar.