Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.