Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.
En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.
Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.
Allmänt gynekologiskt sjukdomstillstånd, vars typiska kännetecken är onormala, icke-blodiga flytningar från patientens könsorgan.
Den gren av medicinen som berör äldre människors fysiologi och patologi, inklusive kliniska problem förknippade med åldrande och senilitet.
Den sektor inom tandvården som är inriktad på tandsjukdomar och tandvård hos äldre.
Hälso- och sjukvårdstjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och bibehållande av god hälsa hos äldre.
Ett tillstånd som kännetecknas av balans eller funktionsharmoni. I fysiologisk mening avses muskelskelettsystemets reaktioner vid gång, i stående och sittande ställning, eller vid andra kroppsrörelser. Stabilitet och jämvikt är förknippade med kontrollen av kroppens tyngdpunkt.
Vård av äldre patienter, i hemmet, på sjukhus eller i olika typer av vårdinrättningar.
Utvärdering av den fysiska, fysiologiska och mentala funktionsnivån i den äldre befolkningsgruppen.