PatientomflyttningAvtal om omflyttningFörflyttning och lyft av patienter: Flyttande eller lägesändring av patienter i sängen, från säng till säng, från säng till stol, eller överhuvudtaget från ett kroppsläge till ett annat eller en plats till en annan.PatienttransporterLyft: Förflyttning av en massa från en nivå till en högre. Begreppet inbegriper såväl biomekaniska påfrestningar till följd av arbete med att flytta föremål från ett plan till ett annat som effekterna av olika typer av teknik för hantering och förflyttning av patienter.Kommunikationssystem på sjukhusRyggskador: Allmänna eller ospecificerade ryggskador, inklusive muskelskador.Beslutsfattande, organisatoriskt: Beslutsordningen i en institution eller annan organisation.Genöverföringstekniker: Införande av funktionella (vanligen klonade) gener i celler. Olika sorters teknik och naturliga processer används för genöverföringen, som t ex cellhybridisering, liposomer eller mikrocellförmedlad genöverföring, elektroporering, kromosomförmedlad överföring, transfektion och genetisk transduktion. Genöverföring kan leda till såväl ombildade celler som organismer.EmbryoöverföringGenöverföring, horisontell: Naturlig överföring av genetisk information mellan organismer, besläktade eller obesläktade, varvid överföring från föräldrar till avkomma kringgås. Horisontell genöverföring kan ske via ett antal olika naturligt förekommande förlopp, som t ex genetisk konjugation, genetisk transduktion och transfektion. Resultatet kan bli ändrad gensammansättning hos mottagarorganismen (genetisk transformering).