Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.
Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.
Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.