Ett släkte inom familjen Orthomyxoviridae omfattande fästingburna virus som sporadiskt ger infektion hos människor. Dhori- och Thogotovirus betraktades tidigare som medlemmar av Bunyaviridae. Thogotovirus är typarten.
Ett släkte av familjen Orthomyxoviridae med en enda art, smittsam laxanemivirus.
Orthomyxoviridae är en familj av viruses som innefattar de sjukdomsalstrande agensen bakom influensa hos människor och djur, även känd som influensavirus. Dessa virusar har en enkel, segmenterad RNA-genom och omges av ett lipidmembran med två membranproteiner: hemagglutinin (HA) och neuraminidase (NA). Virusen sprids vanligtvis via droppinfektion från en smittad individ och orsakar symptom som feber, hosta, nästäppa och muskelsmärta. Det finns tre typer av influensavirus som infekterar människor: A, B och C, där typ A är den mest virulenta och kan orsaka pandemier.
Orthomyxoviridae-infektioner är infektioner orsakade av virus som tillhör familjen Orthomyxoviridae, inklusive influensavirus (som orsakar influensa eller säsongsbunden influensaliknande sjukdom) och thogotovirus. Dessa virus är oftast associerade med respiratoriska symtom som hosta, feber, tränsning och andningssvårigheter, men kan även orsaka andra komplikationer beroende på typen av virus och persons immunstatus.
'Salmo salar' är den biologiska benämningen på atlantlax, en anadrom fiskart inom laxfamiljen (Salmonidae) som föds i s freshvatten, lever större delen av livet i saltvatten och sedan simmar upp för att leka i samma sötvatten där de föddes. De är kända för sin långa och krävande strömförflyttning från havet till sina födelsevatten för att fortplanta sig. Atlantlaxen är en populär matfisk och har också kommersiell betydelse inom sportfiske.
Fiskarter av släktena Oncorhynchus och Salmo i familjen Salmonidae. De är anadroma lekfiskar som förekommer längs kusterna i såväl Nordatlanten som Stilla havet. Laxen är eftertraktad bland sportfiskare för sin kampvilja och är dessutom en utsökt matfisk.
Sjukdomar hos fiskar, såväl benfiskar som broskfiskar, i sötvatten, havsvatten, akvarier eller fiskodlingar.