Icke-fröiga, icke-blommande växter i familjen Polypodiaceae, divisionen Pteridophyta. Förökningen sker via sporer som bildas i sporangierna på de starkt flikiga bladens undersida. Det finns ca 9000 arter, från örtliknande till trädliknande.
En växtfamilj (klöverbräken) av ordningen Hydropteridales, klassen Filicopsida och divisionen Pteridophyta. De är vattenormbunkar med fyrtalig bladställning, som påminner om fyrklöver, krypande rhizom och bönformade sporokarper.
Avsiktligt/frivilligt tillfogad kroppsskada genom brännmärkning, skärande, piercing eller tatuering som uttryck för kulturell tradition, kreativitet eller identitet.
Radionuklidventrikulografi där skintigrafiska data fångas upp under upprepade hjärtcykler vid bestämda tidpunkter under cykeln med hjälp av en apparat för elektrokardiografisk synkronisering. Högerkammarfunktion är dock svår att mäta med denna teknik och bedöms bäst med bolusventrikulografi (förstastegsventrikulografi).
En tandmissbildning, som huvudsakligen drabbar de övre framtänderna. Den kännetecknas av inbuktning i emaljen på själva kronan.
Spelformer där utgången är slumpmässig och deltagandet oftast innebär ett risktagande i form av penninginsats.
Spel avsedda att ge information om hypoteser, politiska mål, handlingssätt eller strategier.
En social institution som är juridiskt och/eller religiöst stadfäst, varvid män och kvinnor förenas i syfte att bilda familj.
Inandning.
Formell, lagenlig upplösning av äktenskap.