Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.
Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.
Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.