Användning av invändigt anbringade stödanordningar (metallplattor, spikar, stavar osv) för att hålla ett benbrott i rätt läge.
Användning av fästanordningar av metall för att hålla fast brutna skelettben i rätt läge för läkning.