Tiden från 1901 till 2000.
I den kristna kyrkan beteckning på personer som pga sin uppoffring, helighet eller fromhet helgonförklarats genom kanonisation.