Utnyttjande av tro och andliga medel för att bota sjukdom.