Såväl fysiologiskt som känslomässigt beroende av heroin.