En alkaloid från arekanöten (Areca catechu), som är frukten från ett palmträd.
Ett litet släkte ostindiska palmträd, vars löv och nötter ger arekolin. Såväl blad som nötter har använts i traditionell medicin.