Tiden från 1901 till 2000.
Tiden från 1801 till 1900.
Tiden från 2001 till 2100.
Medicinsk specialitet med inriktning på individens överkänslighet för främmande ämnen och skydd mot därmed sammanhängande infektion eller sjukdom.
Läran om levande organismers och deras delars funktioner, och de fysiska och kemiska faktorer som är en del av dessa.
Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.
En växtfamilj (klöverbräken) av ordningen Hydropteridales, klassen Filicopsida och divisionen Pteridophyta. De är vattenormbunkar med fyrtalig bladställning, som påminner om fyrklöver, krypande rhizom och bönformade sporokarper.
Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.
De fysiologiska mekanismer som styr de regelbundna variationerna av vissa biokemiska och fysiologiska fenomen hos växter och djur.
Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.
I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
Studier i principerna för biblioteksadministration och -service.
Den del av det elektromagnetiska spektret som ligger mellan UHF-radiovågor och de infraröda frekvenserna.
Huvudstad i Tyskland.