I den medicinska kontexten är "nitrokinoliner" inte en etablerad term eller diagnos. Det verkar som om det kan vara en felstavning eller förväxling med någon annan term. Om du kunde ge mer information eller kontext om hur du stötte på den här termen kan jag hjälpa dig att besvara din fråga bättre.