Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.
Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).
Ett ämne som verkar direkt avslappnande på slät muskulatur och används för kärlvidgning. Det kan orsaka mag-tarmbesvär och takykardi (ökad hjärtrytm).