Ett behandlingssystem som försöker utnyttja kroppens återställande krafter och sambandet mellan muskel-skelettstrukturen och kroppsfunktionerna, särskilt ryggraden och nervsystemet, för att återskapa och upprätthålla hälsa.
Ryggradsjusteringar utförda av en kiropraktor i syfte att minska trycket på ryggmärgen.
Benämning på systematiska och vetenskapligt grundade fysiska behandlingar av kroppsvävnader med händerna i syfte att påverka nerv- och muskelsystem och den allmänna cirkulationen.
Obalans i kroppens näringsstatus till följd av otillräckligt intag av näringsämnen för att tillgodose ett normalt fysiologiskt behov.
Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.