Ett släkte gramnegativa organismer som inkluderar saprofytiska, parasitära eller patogena arter.
Skador på fotleden, oftast orsakade av yttre våld eller onormal belastning.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Inflammation i bröstet eller bröstkörteln.