Infektionssjukdom hos nötkreatur, får och getter, kännetecknad av blefarospasm, tårögdhet, bindhinneinflammation och varierande grad av grumliga och såriga hornhinnor. Hos nötkreatur är orsaken infektion med Moraxella bovis; hos får Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia eller Acholeplasma; hos getter Rickettsia.
Samtidig inflammation i hornhinnan och bindhinnan.
Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.
Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).
En underordning av ordningen Artiodactyla, vars utmärkande drag är fyrkammarmage, inkl. våmen (förmagen). Horn är vanliga, särskilt hos handjuren.
Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.
Inflammation av ögats bindhinna; kan orsakas av bakterier, virus eller allergisk reaktion. Syn. konjunktivit.
Variga infektioner i ögats bindhinna orsakade av ett flertal arter av gramnegativa, grampositiva eller syrafasta bakterier, varav några av de vanligare är Haemophilus, Streptococcus, Neisseria och Chlamydia.
Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.