Muskuloskeletala manipulationer: Olika typer av manipulation av kroppsvävnader, muskler och skelettdelar med händerna eller apparater, i syfte att förbättra hälsa och cirkulation, lindra trötthet och befrämja läkning.Muskel- och skelettsjukdomarMuskuloskeletala systemet: Kroppens muskler, ben och brosk.Musculoskeletal PainYrkessjukdomarMuskuloskeletal utveckling: Morfologiska och fysiologiska förändringar av kroppens muskler, skelettben och brosk, dvs muskel-skelettsystemet, under utveckligsstadierna före och efter födseln.Musculoskeletal Physiologic PhenomenaErgonomi: Läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Ergonomi är en ung tvärvetenskap; termen tillkom på 1950-talet. Utmärkande för ergonomin är den kombinerade kunskapen om biologi, teknik och psykologi i analysen av samspelet mellan människan och arbetsredskapen. ( Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=163714 2003-02-14 ).Muskel- och skelettmissbildningarBelastningsskador: Smärtsamma tillstånd orsakade av överbelastning av vissa delar av det muskuloskeletala systemet, ofta yrkesrelaterade. De kännetecknas av inflammation, värk och nedsatt funktion hos leder, ledband och nerver.Manipulation, ryggrad: Justering av ryggradspelaren.Musculoskeletal Physiologic ProcessesDataterminaler: Yttre enheter anslutna till ett datasystem och avsedda för inmatning av data i systemet.MuskeltumörerNacksmärtaSmärtaSkuldersmärtaManipulation, ortopedisk: Noggrant planerad och genomförd manuell förflyttning av skelettsystemet, extremiteterna och ryggraden i syfte att åstadkomma förbättrad rörelse. Termen används ibland för att ange en exakt rörelseföljd i en led för att fastställa förekomst av sjukdom eller minska en dislokation. Vid frakturer kan ortopedisk manipulation förbättra lägesförhållandet mellan brottytorna.Manipulation, kiropraktisk: Ryggradsjusteringar utförda av en kiropraktor i syfte att minska trycket på ryggmärgen.ReumatologiSjukfrånvaroRyggsmärta: Akut eller kronisk smärta i någon del av ryggen.SmärtanalysArbetarskyddUpper ExtremityArbetsbelastningSkuldraEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.MuskelsjukdomarBiomechanical PhenomenaLändryggssmärta: Akut eller kronisk smärta i den nedre delen av ryggen som kan vara förknippad med muskel- eller ledbandssträckningar, diskbråck och andra tillstånd.Ryggskador: Allmänna eller ospecificerade ryggskador, inklusive muskelskador.Lyft: Förflyttning av en massa från en nivå till en högre. Begreppet inbegriper såväl biomekaniska påfrestningar till följd av arbete med att flytta föremål från ett plan till ett annat som effekterna av olika typer av teknik för hantering och förflyttning av patienter.Artrit, infektiös: Ledinflammation orsakad av bakterier, virus, rickettsier, mykoplasma, svampar eller parasiter. Bakteriell artrit orskas ofta av Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus eller Neisseria gonorrhoeae. Virusartrit är mindre vanlig och kan vara en yttring av påssjuka, röda hund, hepatit osv.Ledgångsreumatism: En kronisk, systemisk ledgångssjukdom som kännetecknas av inflammatoriska förändringar i ledhinnor och ledstrukturer, omfattande nedbrytning av kollagen bindväv och försvagning av benvävnad. Sjukdomen har okänd etiologi, men det finns antydan om autoimmuna mekanismer.Ledinflammation: Inflammation i lederna som kännetecknas av värk, svullnad, rodnad och ökad temperatur runt leden. Syn. artrit.SeasonsRöda hundLederArtrit, experimentell: Experimentellt framkallad ledinflammation hos djur m h a immunologiska metoder eller smittämnen som stimulerar till ett immunsvar (t ex immunologiska adjuvantia eller collagen).TabletterRymdsjukaFrämmande kropparMyntsamlingTerahertz ImagingAllmäntandvård: Icke specialiserad tandvård, med inriktning på primärtandvård.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.