Hela tanduppsättningens funktioner i stort.
Fysiologiska processer hos båda könen i människors eller djurs fortplantnings- och urinvägssystem.
Egenskaper hos och processer i muskel-skelettsystemet och nervsystemet eller delar av dem.
Funktioner och aktiviteter i hjärtats och blodkärlens cirkulationssystem och i andningsmekanismen.
Kroppens muskler, ben och brosk.
Funktionerna hos levande organismer och deras kroppsdelar, samt de fysiska och kemiska faktorer som hör samman därmed.
Läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Ergonomi är en ung tvärvetenskap; termen tillkom på 1950-talet. Utmärkande för ergonomin är den kombinerade kunskapen om biologi, teknik och psykologi i analysen av samspelet mellan människan och arbetsredskapen. ( Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=163714 2003-02-14 ).
Funktionerna i matsmältningssystemet i dess helhet eller i någon av dess delar.