Manuskript, medicinskaTidskrifter, principerVetenskapDanmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.SkrivandePublikationerSmakämnen: Kemiska ämnen som tillsätts livsmedel eller mediciner för att förbättra smaken.Regionala vårdprogramMenstruationscykel: Tidsförloppet mellan början av en menstruationsblödning och början av nästföljande hos kvinnor och primathonor i fruktbar ålder. Menstruationscykeln regleras av endokrin samverkan mellan hypotalamus, hypofysen, äggstockarna och könsorganen. Cykeln delas genom ägglossningen in i två faser. Beroende på äggstockens endokrina tillstånd är där en follikulär och en gulkroppsfas. Beroende på livmoderslemhinnans reaktion delas menstruationscykeln in i en proliferationsfas och en sekretionsfas.Försvarsmedicin: Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.ParitetRiskfaktorerSverigeBindhinnetumörer: Cancer i ögats bindhinna.Eye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.Melanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.UvealtumörerOftalmologiMelanosMedicinsk bibliografi: Förteckning över artikler, dokument och andra publikationer inom områden av medicinskt intresse.Endokrina körtlar: Körtlar utan till- och frånförselkanaler som utsöndrar ämnen direkt i cirkulationssystemet och påverkar ämnesomsättning och andra kroppsfunktioner.Endokrina systemet: Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.Hormonsjukdomar: Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.Hormonkörteltumörer: Ospecifiserade tumörer eller cancer i de endokrina körtlarna.Endokrina disruptorerExpertsystem: Datorprogram baserade på expertkunskaper inom ett problemområde, samt tillämpning och utnyttjande av dessa för att lösa problemen.Dysplastiskt nevussyndrom: Kliniskt icke typiska födelsemärken (vanligen större än 5 mm, med skiftande pigmentering och oskarp avgränsning), vilka ger ökad risk för uppkomst av icke-familjärt, malignt hudmelanom. Biopsier visar melanocytisk dysplasi. Födelsemärkena är såväl kliniskt som histologiskt identiska med förstadieförändringarna till melanom vid BK-mole.PigmentnevusDermatologi: Medicinsk specialitet inriktad på huden, dess struktur, funktioner, sjukdomar och behandling.Patologi, kirurgiskLeverfläck: En avgränsad, stabil förändring i huden eller, ibland, i munslemhinnan, som inte beror på yttre orsaker och därför anses vara av ärftligt ursprung.Hudtumörer: Cancer i huden.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Cannabinoid Receptor ModulatorsEndokannabinoiderCentrala nervsystemets sjukdomar: Sjukdom i någon del av hjärnan eller ryggmärgen.Kannabis: Hampaväxten Cannabis sativa. Produkter som framställs av den torkade toppen av växten inkluderar marijuana, hasch, bhang och ganja. Stjälken är en viktig råvara för hampafiber.Kannabinoid CB1-receptor: En undergrupp av kannabinoidreceptorer som främst återfinns på centrala och perifera nervceller där de kan spela roll genom att reglera frisättande av nervsignalsubstanser.Matsmältningssystemet: En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Bioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. NotchreceptorerNotch2-receptorAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Genomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.Databaser, genetiska: Speciella databaser för fakta om gener och genprodukter.Skin Window TechniqueMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Mesocricetus: Ett släkte (hamster) av familjen Muridae med tre arter. De husdjursstammar som finns nu kommer från individer som hämtades från Syrien. De används i stor omfattning i biomedicinsk forskning.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Kroppsfettsmätning: En metod att mäta underhudsfett genom att med tummen och pekfingret nypa huden och lyfta upp ett hudveck. Tjockleken på det dubbla hudlagret mäts med skjutmått eller krumpassare, De fem vanligaste mätställen är överarmen, området nedanför skulderbladet, ovanför höftbenet, buken och låret. Mätningen görs för att bestämma relativ fetma, för att se förändringar som resultat av fysisk träning, och andelen kroppsfett vid önskad kroppsvikt.Biologisk skadedjursbekämpning