Ett nitrosoguanidinderivat med kraftigt mutagena och karcinogena egenskaper.