Innehållsdeklaration för livsmedelsprodukter, med angivande av ingredienser, näringsvärde, ursprung osv.
De avdelningar på sjukhusen som ansvarar för kosthållet och att kostsammansättningen blir i enlighet med patienternas varierande behov.
Hela kedjan av processer, utrustning och inrättningar förknippade med beredning och distribution av färdigmat.
Förskola för barn i åldrarna ett till fem år.
Läran om och reglering av kosten.
Tendensen att föredra vissa maträtter framför andra.
Det totala dygnsintaget av kalorier, genom föda eller parenteralt.