Ett växtsläkte (pepparmynta) av familjen Lamiaceae, från vilket erhålls pepparmintolja.
Ett släkte (myntor) inom familjen Lamiaceae. Växterna är kända för sin typiska, aromatiska smak.
Ett växtsläkte (grönmynta) av familjen Lamiaceae med karaktäristisk smak.
Ett växtsläkte (polejmynta) av familjen Lamiaceae som innehåller pulegon. Växten liknar stortimjan (Thymus pulegioides).
Familjen plisterväxter. Växterna är aromatiska och många odlas som kryddväxter eller för sina oljor. De flesta har fyrkantiga stjälkar, korsvis motsatta blad, tvåläppiga foder, fyra eller två ståndare och ett stift. Till familjen hör välkända kryddörter som timjam, salvia, basilika, rosmarin, mynta osv.
Föreningar med en kärna av 10 kolatomer som vanligtvis bildas under mevalonatprocessen genom sammankoppling av 3,3-dimetylallylpyrofosfat och isopentenylpyrofosfat. De genomgår en rad olika cykler och oxidationsförlopp. Deras låga molekylvikt gör att många av dem förekommer i form av eteriska oljor.
En kryddört (basilika) av släktet Ocimum och familjen Lamiaceae. Bladen används färska eller torkade. Syn. basilika.
En alkohol som framställs från mintolja eller på syntetisk väg.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Konstitutionell monarki i nordvästra Afrika, gränsande till Medelhavet i norr, Atlanten i väster, Algeriet i öster och Västsahara i söder. Landets yta är 446 550 km2, och folkmängden uppgår till ca 33,7 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Rabat.
Kemiska ämnen som tillsätts livsmedel eller mediciner för att förbättra smaken.
Genetisk korsning mellan genetiskt olika föräldraindivider i syfte att erhålla en hybrid.
Ett extrakt av absint och andra bittra örter, innehållande 60% alkohol. Långvarigt bruk orsakar nervositet, kramper, trismus, amblyopi, opticusneurit och mental försämring.
Ett land i Nordafrika, gränsande till Marocko och Libyen. Landets yta är 2 381 741 kvadratkilometer och befolkningen uppgår till ca 23 miljoner invånare. Huvudstaden är Alger.
Term att användas för artiklar som handlar om medicinsk verksamhet vid inrättningar som drivs av någon religiös organisation.
Republik i mellanöstern, mellan Kuwait och Iran. Landets yta är 437 072 km2, och folkmängden drygt 26 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Bagdad.
Drycker innehållande etylalkohol.
Ett släkte australiska träd inom familjen Myrtaceae som producerar gummi, oljor och kådor, vilka används som smakämnen, sammandragande medel och aromämnen. Tidigare användes produkterna till behandling av diarré, astma, bronkit och luftvägsinfektioner.
Stat vid ekvatorn i nordvästra Sydamerika. Landet gränsar mot Stilla havet i väster och Colombia och Peru i norr, öster och söder. Ytan är 283 560 km2, inklusive Galapagosöarna, och folkmängden uppgår till ca 13,1 miljoner invånare (2001). Huvudstad är Quito.
En säsongsbunden variant av allergisk rinit, med akut konjunktivit, tårbildning och klåda. Allergin utlöses av specifika allergen.
Onormal höjning av kroppstemperaturen, oftast till följd av något sjukdomsförlopp.
Sammanfattande benämning på icke smittsamma, ytliga och ihållande hudinflammationer, som uppkommer som reaktion på olika endogena eller exogena medel.
Förändrad känslighet för ett antigen, vilken kan medföra patologiska reaktioner vid senare exponering för antigenet i fråga.
Antigena ämnen som kan framkalla en omedelbar överkänslighetsreaktion.
Preparat avsedda att användas på kroppen för att rengöra, försköna eller öka människans tilldragningskraft, eller för att ändra utseendet utan att påverka kroppsstruktur eller funktioner. Hit hör hudkrämer, lösningar, parfymer, läppstift, nagellack, makeup-preparat, hårpermanentningsmedel och -färger, tandkräm, deodoranter och alla andra produkter som ingår i dessa.
Ett växtsläkte (melissor) av familjen Lamiaceae. I Sverige förekommer arten citronmeliss.
En växtart (amerikanskt tranbär) inom familjen Vaccinium, vars syrliga bär ibland används mot urinvägsinfektioner.
Kroppar som bevarats med fornegyptisk teknik eller av slump genom gynnsamma klimatförhållanden.
Gasfyllnad i tarmen som kan avges genom ändtarmsöppningen. Syn. flatulens.
Allmän, icke-medicinsk benämning på livsmedel som helt, eller nästan helt, saknar konserveringsmedel, som berikats och förädlats minimalt, och som odlas giftfritt. Hälsokost anses kunna förhindra uppkomst av sjukdom, bromsa åldringsprocessen och förlänga livet.
Matsmältningsstörningar.
Teknik för ljuspolymerisering av härdande tandlagningsmaterial. Termen används ofta även för själva det ljushärdande limmet.
Oorganiska derivat av fosforsyra (H3PO4). De oorganiska salterna kallas fosfater, och de organiska estrarna utgörs av fosforsyraestrar.